Not a blog about the science or practice of travel through books, but perhaps rather about science, practice and travel through books.

Posts tagged ‘swedish’

Pause for poesi 1

Noen ganger må en følge omveiene for å forstå. Ofte må en følge omveiene for å forstå. Men det er så lett å gå seg vill på omveiene, aldri komme frem noe sted eller komme frem et sted en ikke forstår eller ser meningen med. Og så lurer en på om det var lurt å følge den veien eller ikke. Slik er det å skrive masteroppgave.

De långa omvägarna

Varför kan jag inte gå rakt
från utgångspunkt til slutpunkt?

Jag går i circel
forsök efter forsök
misstag efter misstag

Fast –
hur skulle jag annars
komma till insikt?

Jag skördar ju hela tiden
sådd efter sådd
min egen
den som skall föda mig
när eller förtära

Gunnvor Javén

Advertisements